Головна

Контакти

Отримання Продовження ДОЗВОЛУ

Вінницька колегія суддів з радіоспорту

Список членів

Вступ до ЛРУ

Платіжні реквізити

Форум

Кубок Жидковського

Посилання на офіційну сторінку організації


ЗРАЗКИ ЗАЯВ ПРО НАБУТТЯ ЧЛЕНСТВА ТА ПРО ОБСЛУГОВУВАННЯ У QSL-БЮРО ЛРУЗавантажити зразок заяви про набуття членства у форматі MS Word

Завантажити зразок заяви про набуття членства у форматі Adobe Acrobat (PDF)ПРЕЗИДЕНТУ

ГО «ЛІГА РАДІОАМАТОРІВ УКРАЇНИ»

Кириленко А.П.від ____________________________

(прізвище, ім’я, по батькові заявника)

_______________________________

_______________________________

Дата народження: ________________________

позивний сигнал __________________

адреса __________________________

(місце проживання заявника)

_______________________________

_______________________________

Контактний тел. _____________________

е-mail ______________________________З А Я В А

Прошу прийняти мене в Громадську організацію «ЛІГА РАДІОАМАТОРІВ УКРАЇНИ».

Зі Статутом, правами та обов’язками члена ГО «ЛІГА РАДІОАМАТОРІВ УКРАЇНИ» ознайомлений та зобов’язуюсь їх дотримуватися.

Надаю свою згоду на використання моїх персональних даних для включення в реєстр членів ГО «ЛІГА РАДІОАМАТОРІВ УКРАЇНИ».

Прошу зарахувати мене у наступний відокремлений підрозділ ГО ЛРУ: Вінницьке обласне відділення ГО ЛРУ.

_________________ _________________________

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

__________________

(дата)Завантажити зразок заяви про надання благодійної допомоги на користь ГО ЛРУ у форматі MS Word

Завантажити зразок заяви про надання благодійної допомоги на користь ГО ЛРУ у форматі Adobe Acrobat (PDF)ПРЕЗИДЕНТУ

ГО «ЛІГА РАДІОАМАТОРІВ УКРАЇНИ»

Кириленко А.П.від ____________________________

(прізвище, ім’я, по батькові заявника)

_______________________________

_______________________________

Дата народження: ________________________

позивний сигнал __________________

адреса __________________________

(місце проживання заявника)

_______________________________

_______________________________

Контактний тел. _____________________

е-mail ______________________________З А Я В А

Прошу Вас прийняти від мене благодійну допомогу на користь ГО «Ліга радіоаматорів України» у розмірі 120,00 грн. (сто двадцять гривень 00 коп).

Прошу спрямувати перераховані мною грошові кошти для фінансування заходів в межах статутної мети та завдань ГО ЛРУ.

Прошу дозволити моє обслуговування у бюро обмiну радiоаматорськими листiвками-пiдтвердженнями (QSL-бюро) ГО «Ліга радіоаматорів України».

_________________ _________________________

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

__________________

(дата)

Роз’яснення щодо порядку набуття членства

Ліги радіоаматорів України у Вінницькій області

Дата публікації: 12.02.2018

У відповідності з пп.4.1 — 4.7 Статуту ГО ЛРУ, у чинній редакції від 24 вересня 2017р., прийом у члени проводиться за особистою письмовою заявою, тільки після позитивного рішення Виконавчого комітету ЛРУ (м.Київ).

4.1. Членство в ЛРУ є добровільним та індивідуальним.

4.3. Ніхто не може бути примушений до вступу у ЛРУ. Належність чи неналежність до ЛРУ не може бути підставою для обмеження прав і свобод будь якої особи або для надання їй органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування будь яких пільг і переваг.

4.4. Прийом у члени ЛРУ здійснюється на підставі письмової заяви на ім’я Президента ЛРУ за рішенням Виконавчого комітету ЛРУ, яке приймається протягом місяця з дня подання відповідної заяви [...].

4.6. Виконавчий комітет ЛРУ має право відмовити у прийнятті особи в члени ЛРУ. Відмова у прийнятті до членства в ЛРУ може бути оскаржена до Ради ЛРУ, яка приймає остаточне рішення.

До прав члена ЛРУ, серед іншого, належить право

4.7.1.7. Користуватися сервісом QSL бюро ЛРУ.

Зразки заяв у форматі MS Word та у форматі Adobe Acrobat (PDF) розміщені у відповідному розділі цього сайту.

Зацікавлених радіоаматорів просимо надсилати заяви про набуття членства будь яким, зручним для них способом:

- особисто

- поштою, на адресу а/с 8145, Вінниця 21050

- фотокопію (наприклад, знімок камерою мобільного телефону) на електронну адресу vovlru@ukr.net

Заяву буде розглянуто Виконавчим комітетом ЛРУ (м.Київ). Розмір членського внеску на 2018 рік встановлено 120,00 гривень.

Сплатити членський внесок на 2018 рік у розмірі 120,00 гривень можна тільки банківським переказом у касі будь якої банківської установи України. Зразки заповнення платіжного повідомлення у форматі MS Word та у форматі Adobe Acrobat (PDF) розміщені у відповідному розділі цього сайту.

Враховуючи непросту економічну ситуацію в країні та патріотичну спрямованість діяльності Вінницького осередку ЛРУ, додаткові внески на розвиток обласного підрозділу в 2018 році збиратися не будуть. Таким чином, єдиним членським внеском на 2018 рік є 120,00 гривень на користь національної радіоаматорської організації України.

Про проведений платіж просимо повідомити на електронну адресу vovlru@ukr.net .

Просимо зберігати квитанцію про оплату, або надіслати її фотокопію на адресу vovlru@ukr.net .

Повний реєстр членів організації розміщується на цьому сайті та на сайті штаб-квартири організації.

Зі всіх питань, щодо набуття членства у організації просимо звертатись на адресу електронної пошти vovlru@ukr.net .Роз’яснення щодо порядку сплати благодійних внесків

на користь Ліги радіоаматорів України для аматорів Вінницької області,

що мають зацікавленість у обміні QSL картками

Дата публікації: 12.02.2018

Повідомляємо, що у відповідності зі Статутом організації ГО ЛРУ , у чинній редакції від 24 вересня 2017р., з метою здійснення своєї діяльності, вона має змогу залучати, у тому числі і благодійні внески громадян, що не є її членами:

11.5. ЛРУ має право залучати спонсорів, які можуть робити добровільні пожертвування на користь ЛРУ в грошовій або іншій формі.

Радою ГО ЛРУ було прийняте рішення, що громадяни, які не хочуть бути членами національної радіоаматорської організації, або були виключені з неї з різних причин, проте виявили бажання користуватися послугами бюро обміну радіоаматорськими листівками-підтвердженнями (QSL-бюро) ЛРУ, матимуть змогу отримати таку можливість, лише за умови сплати ними благодійного внеску, який буде використаний на здійснення статутних цілей та завдань ЛРУ.

Розмір благодійного внеску, рівний розміру річного членського внеску члена ЛРУ, визначений Протоколом офіційної зустрічі керівництва ЛРУ (UARL) та Президента 1-го району Міжнародного Cоюзу Радіоаматорів (IARU) у Варшаві (Польща) 2-го та 3-го лютого 2018 року, яка була підготовлена за сприяння керівництва Польського Союзу Короткохвильовиків (PZK. Враховуючи непросту економічну ситуацію, що склалася в Україні та патріотичну спрямованість діяльності ЛРУ, внеском на 2018 рік є 120,00 гривень на користь національної радіоаматорської організації України.

Зразки заяв про намір обслуговування у QSL-бюро ЛРУ для осіб, що не є членами організації, у форматі MS Word та у форматі Adobe Acrobat (PDF) розміщені у відповідному розділі цього сайту.

Зацікавлених радіоаматорів просимо надсилати заяви будь яким, зручним для них способом:

- особисто

- поштою, на адресу: а/с 8145, Вінниця 21050

- фотокопію (наприклад, знімок камерою мобільного телефону) на електронну адресу vovlru@ukr.net

Сплатити благодійний внесок на 2018 рік у розмірі 120,00 гривень можна тільки банківським переказом у касі будь якої банківської установи України, зразки заповнення платіжного повідомлення у форматі MS Word та у форматі Adobe Acrobat (PDF) розміщені у відповідному розділі цього сайту.

Про проведений платіж просимо повідомити на електронну адресу vovlru@ukr.net .

Просимо зберігати квитанцію про оплату, або надіслати її фотокопію на адресу vovlru@ukr.net .

Оплата благодійного внеску передбачає індивідуальний відбір карток конкретного радіоаматора та відправку їх на адресу обласного підрозділу ГО ЛРУ.

Зі всіх питань, щодо сплати благодійної допомоги на користь ГО ЛРУ просимо звертатись на адресу електронної пошти vovlru@ukr.net


Ліга радіоаматорів України © 1991-2018.

Електронна скринька для відправки інформації: vovlru@ukr.net